Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach wpisz swój adres e-mail:


1. Sklep internetowy działający pod adresem www.mars-sport.pl , prowadzony jest przez Mars-Sport Spółka Jawna Wiesław Konieczny, Paweł Zawadzki z siedzibą w Warszawie ul. Rokosowska 1/25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000087536, REGON 013236600, NIP 526-22-39-242
2. Niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady ko#0070c0rzystania ze Sklepu.
3. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku ze sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Sprzedawca.
Zbiór danych osobowych został zgłoszony Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
4. Klienci mają możliwość zakupu produktów za pośrednictwem sklepu internetowego niezależnie od tego czy dokonali rejestracji poprzez wypełnienie
Formularza Rejestracji.
5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.
6. Mars-Sport Spółka Jawna jest oficjalnym dystrybutorem marek oferowanych w naszych sklepach stacjonarnych i w e-sklepie. Wszystkie towary oferowane przez nasze sklepy są towarami fabrycznie nowymi, oryginalnymi, objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta.

1. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu produktów.
2. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu produktów.
3. Klient / Konsument osoba korzystająca ze sklepu na warunkach określonych w Regulaminie sklepu.
4. Kod produktu – numer katalogowy jest to sposób oznaczenia produktu za pomocą symbolu lub ciągu znaków.
5. Kurier – profesjonalny przewoźnik, z wykorzystaniem usług którego zakupione produkty będą dostarczane do Klienta.
6. Produkt zwany także towarem –rzeczy ruchome, prezentowane w sklepie internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży
7. Sklep Internetowy/sklep - za pomocą którego Sprzedawca, na warunkach określonych Regulaminem sklepu, oferuje swoje produkty do sprzedaży za pośrednictwem globalnej sieci INTERNET.
8. Sprzedawca – Mars-Sport Spółka Jawna Wiesław Konieczny, Paweł Zawadzki siedziba 02-348 Warszawa ul. Rokosowska 1/25, KRS 0000087536, REGON 013236600, NIP 526-22-39-242,
9. Regulamin - niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.mars-sport.pl
10. Rzeczoznawca - niezależny ekspert z zakresu oceny obuwia, odzieży i akcesoriów wydający na piśmie opinię, orzeczenie lub ekspertyzę

1. Warunkiem korzystania z usług sklepu Mars-Sport jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.
Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.
2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.
W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania zamówienia.
3. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

1. Wszystkie ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT ( nie zawierają kosztów dostawy ).
2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego produktu.
4. Całkowita wartość zamówienia jest wskazana po wybraniu przez Klienta Towaru oraz sposobu dostawy.
5. Do każdego zakupu dołączany jest paragon fiskalny lub (na życzenie Klienta) Faktura VAT.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, wycofania określonych produktów z oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
7. TAX FREE - zasady zwrotu podatku VAT
Turysta mający stałe miejsca zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej, ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupionego towaru.
Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku, wynosi 200,00 PLN. Aby otrzymać zwrot podatku VAT, towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym i fakt ten musi zostać potwierdzony przez celnika.
Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej, musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. Więcej informacji na stronie: www.globalblue.com
Wystawienie formularza TAX FREE, umożliwiającego zwrot podatku VAT, możliwe jest tylko w przypadku osobistego odbioru zamówienia złożonego w sklepie www.mars-sport.pl

1. Zamówienia na produkty dostępne w sklepie internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie sklepu www.mars-sport.pl
2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy zostaną wysłane w następnym dniu roboczym.
3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w sklepie internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie sklepu, dodanie produktu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia.
W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie produktu do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki produktu oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest zgoda Klienta na treść regulaminu, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe w trakcie składania zamówienia.
5. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź - złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną Mars-Sport co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
6. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu w/w potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta produktów.
7. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być niezwłocznie wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres:
sklep@mars-sport.pl lub telefonicznie na nr 22 611 48 41 lub +48 785 00 11 00
8. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia. Przez prawidłowo złożone zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do Formularza Zamówienia.
Dane te umożliwią realizację i dostarczenie zamówienia, oraz wystawienie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w sklepie. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
Jeżeli Sprzedawca nie może całkowicie zrealizować zamówienia z tego powodu, produkt nie jest dostępny, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, o ile została już uiszczona.
10. Odbiór osobisty towarów, zamówionych w sklepie internetowym, możliwy jest tylko w C.H King Cross Praga / Nike, Warszawa, ul. Jubilerska 1/3

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski:
a. przedpłata przelewem bankowym na konto Sprzedawcy;
b. płatność przelewem elektronicznym, kartą płatniczą – płatność dokonywana jest za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanych przez sklep;
c. płatność gotówką Kurierowi przy odbiorze zamówionych produktów;d. płatność gotówką lub kartą płatniczą w sklepie stacjonarnym.
Odbiór osobisty zamówień złożonych do godziny 17:00 jest możliwy jeszcze tego samego dnia.
Zamówienia złożone po godzinie 17:00 oraz w weekendy do odbioru osobistego po godzinie 9:00 następnego dnia roboczego.
2. W przypadku wybrania przez Klienta jako metody płatności przedpłaty wykonywanej za pośrednictwem płatności elektronicznych, realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania płatności od operatora systemu płatności elektronicznych.
3. W przypadku zamówień realizowanych na terytorium Unii Europejskiej forma płatności to:
- przedpłata przelewem bankowym na konto Sprzedawcy lub przez płatności elektroniczne eService.
- koszt przesyłki kurierskiej na terytorium Unii Europejskiej wynosi 89 zł.
4. Realizacja dostawy produktu do Klienta nastąpi z wykorzystaniem profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera DPD.
5. Koszt dostawy określa zakładka Koszty Dostawy I Wysyłka Towaru na stronie sklepu internetowego www.mars-sport.pl
6. W momencie dostawy zamówionych produktów zaleca się, aby Klient w obecności Kuriera sprawdził stan przesyłki co do kompletności oraz zgodności z zamówieniem, a także co do obecności widocznych uszkodzeń mechanicznych dostarczanych produktów. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady naruszenia lub uszkodzenia albo gdy taśmy lub inne zabezpieczenie są zerwane,uszkodzone Sprzedawca zaleca sporządzić Protokół Szkody w obecności Kuriera.
Prosimy skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy oraz ustalenia sposobu dalszego postępowania.
7. W przypadku nie zastania Klienta pod wskazanym przez niego adresem doręczenia zamówienia, Kurier podejmie maksymalnie dwie kolejne próby dostarczenia przesyłki z zamówieniem.
8. Produkty są dostarczone pod wskazany adres za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej. Przewidywany czas dostawy towaru przez przewoźnika to1 -3 dni roboczych licząc od dnia wysłania Klientowi potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży (w przypadku przedpłaty na konto sprzedawcy od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie) .
9. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). W przypadku, gdy Klientchce otrzymać fakturę VAT prosimy wypełnić odpowiednie miejsca w Formularzu Zamówienia lub wysłać informację e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
Dla wygody naszych Klientów wydłużamy czas odstąpienia od umowy sprzedaży produktów / zwrotu produktów z 14 dni do 30 dni.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę pod adresem:
Mars-Sport C.H KING CROSS Pragaul. Jubilerska 1/3 04-190 Warszawa (z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza Odstąpienia od Umowy/ Zwrotu Towarujednak nie jest to obowiązkowe. Formularz Odstąpienia od Umowy / Zwrotu Towaru Do zwracanej przesyłki należy dołączyć oryginalny dowód zakupu ,paragon fiskalny lub kopię faktury VAT.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Mars-Sport ) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonujeprzy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego na, który Sprzedawca zwróci środki.
Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Klient ma obowiązek zwrócić zakupione Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres: Mars-Sport C.H.KING CROSS Praga ul. Jubilerska 1/3 04-190 Warszawa (z dopiskiem „ZWROT TOWARU”)
7. Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu produktów tytułem odstąpienia od umowy (koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy).
Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych „za pobraniem”.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. Ponad uprawnienia Klienta , o których mowa w § 7 ust.1 Regulaminu Sprzedawca przyznaje wszystkim Klientom dodatkową umowną możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyn poprzez złożenie właściwego oświadczenia Sprzedawcy na piśmie w terminie do 30 dni od daty wejścia w posiadanie Produktów przez Klienta, pod warunkiem że zwracane Produkty są w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, co oznacza że w celu sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu .Klient powinien obchodzić się z Produktem i sprawdzić go tylko w takim zakresie, w jakim mógłby to zrobić dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym (np. Klient powinien jedynie przymierzyć Produkt, lecz nie powinien go użytkować ). Możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni na zasadach wskazanych w niniejszym ust.9 § 7 Regulaminu nie narusza ani nie ogranicza praw Konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta oraz pozostałych uprawnień Konsumenta wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.
10. W przypadku skorzystania przez Klienta z umownego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyn w terminie 30 dni, stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 ust. 2 - 9 Regulaminu. Klient oraz Sprzedawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnie świadczyli w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z Produktem wstanie niezmienionym nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w § 7 ust.9 Regulaminu pokrywa Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy na warunkach wskazanych w § 7 ust.9 Regulaminu, zwrot Produktu będzie przyjęty, nie później niż w terminie 14 dni Klient otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za dane Zamówienie.

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Mars-Sport są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.
2. Sprzedawca stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556 - 576.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną ( rękojmia ).
4. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez przesłanie reklamowanego Produktu do Sklepu na adres:
Mars-Sport C.H.KING CROSS Praga ul. Jubilerska 1/3 04-190 Warszawa (z dopiskiem „REKLAMACJA TOWARU”).
Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu ( oryginał paragonu lub kopia faktury VAT ) oraz opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewidzianego w ramach rękojmi. Klient może skorzystać z wzoru Formularza Reklamacyjnego, który jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu
Formularz Reklamacyjny. Przed odesłaniem reklamowanego produktu, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedawcą.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia i dostarczenia do Sprzedawcy. Zasadność reklamacji ocenia niezależny Rzeczoznawca z aktualnymi uprawnieniami.
6. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient wybierze inny sposób poinformowania go o rozpatrzeniu reklamacji.

Telefoniczna obsługa Klientów sklepu internetowego jest realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00
pod numerem telefonu 22 611 48 41 lub +48 785 00 11 00.
Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego wykonywane jest połączenie przez Klienta.
Pytania można również kierować na adres sklep@mars-sport.pl lub przez stronę internetową sklepu.

1. Sklep zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
2. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
3. Administratorem danych osobowych jest Mars-Sport , który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Sklep zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
5. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska / firmy Klienta.
6. Zapisując się do naszego Newslettera, Twojne dane będą przetwarzane w celu rozesłania naszego Newslettera, na który wyrażasz zgodę rejestrując się w serwisie.
W każdej chwili jednak możesz zrezygnować z jego otrzymywania poprzez wysłanie prośby z rezygnacją na adres: sklep@mars-sport.pl
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności:
a) Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
b) Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827);
c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
d) Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
e) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego;
f) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
g) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
2. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Klientów.
4. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie na stronie internetowej http://www.mars-sport.pl. Klientowi przysługuje także prawo do pobrania i wydrukowania niniejszego regulaminu. Regulamin sklepu w formacie .pdf >>
5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie sklepu www.mars-sport.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
6. Zdjęcia produktów umieszczane są na stronie sklepu internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od faktycznego wyglądu, kolorystyki, co nie ma żadnego wpływu na ich cechy,parametry oraz funkcjonalność.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.
8. Dla towarów zakupionych przed 25.12.2014 obowiązuje Ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z dnia 5 września 2002 r.).

Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 w formacie .pdf

Dz.U. 2014 poz. 827

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Tekst aktu: D20140827L.pdf

Tekst ogłoszony: D20140827.pdf


Płatności Płatności Płatności Płatności
Realizacja: F-media
Załóż konto
Logowanie

KOSZYK

0 Produktów | PLN